Wskazania medyczne

Lampy antydepresyjne kojarzą się zazwyczaj z leczeniem depresji sezonowej, jednak lista dolegliwości, w których potwierdzone zostały lecznicze właściwości stosowania światłoterapii jest znacznie szersza:
 
 • Depresja sezonowa (inaczej: sezonowe zaburzenie afektywne, sezonowe zaburzenie nastroju, depresja o sezonowym wzorcu przebiegu, choroba afektywna sezonowa, ang. Seasonal Affective Disorder - SAD, depresja zimowa, depresja jesienno-zimowa)
 • Depresja nie związana z porą roku
 • Problemy ze snem (m.in. opóźniona faza zasypiania, przyspieszona faza zasypiania), bezsenność
 • Objawy stresu dnia codziennego
 • Stan ogólnego rozbicia i zmęczenia 
 • Zespół napięcia przedmiesiączkowego (ZNP) (ang. PMS - premenstrual syndrome)
 • Przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne (ang. PMDD - premenstrual dysphoric disorder)
 • Łagodzenie dolegliwości związanych z menopauzą
 • Zaburzenia zdrowotne, w tym zaburzenia snu powodowane pracą zmianową
 • Zespół nagłej zmiany strefy czasowej (jet lag) - zespół objawów towarzyszących nagłym zmianom stref czasowych w wyniku długodystansowych rejsów lotniczych
 • Bulimia
 • Nadpobudliwość, zaburzenia snu, rytmu snu i czuwania u osób z chorobą Alzheimera
 • Zespół ADHD (nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi)
 • Leczenie nadwagi
 

Treści dotyczące aspektów leczniczych, zamieszczone na stronach iLumina.pl, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma porady czy konsultacji. Sugerujemy, aby przed podjęciem terapii urządzeniami prezentowanymi w serwisie iLumina.pl, Klient odbył konsultację ze swoim lekarzem, szczególnie w przypadku, jeśli dolegliwości i objawy są nasilone. Do lekarza należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii.